Пешеходство

4 cа пешеходните маршрути, които почитателите на природата могат да осъществят в района:

Маршрут – „Св. Георги” – Плакес

Маршрут – езерото Волви – резерват на редки птици (birdwatching)

Маршрут– Македонски Темпи – Крепост Рентина

Много маршрути в планината Стратонико със съдействието на Алпийския природолюбителски клуб на селище Ставрос (ФОС)

Избирайки първия маршрут ще направите едно незабравимо пътешествие в девствената природа на Кердилийската гора , съчетавайки го с посещение във Византийския манастир „Св. Георги” , построен през 16-ти век и изкачвайки се до местността Плаките да си отдъхнете, наблюдавайки забележителния изглед на Струмския залив.

Във втория маршрут до езерото Волви може да посетите информационния център за водния басейн Корония-Волви, вековния чинар-паметник на природата, трибуната на Апостол Павел. В езерата можете данаблюдавате редки птици и колонията на чаплите и забележителната влаголюбива гора в Аполония.

Третият маршрут е за почитателите на античността. Кулата на Рентина господства над Македонските Темпи. Този маршрут е пълен с изненади. Реката Рихио преминава през долината на Македонските Темпи.  Характерно за долината на македонските Teмпи е гъстата растителност, която се състои основно от големи дървета – чинар, върба, липа, ясен и брест. Има и много видове храсти и тревисти растения – дрян, папрат, макове. Особено забележително е наличието на увивни растения като бръшлян, който обгражда с плътната си зеленина огромните чинари. Разнообразна е и фауната в региона. Околната среда на долината на македонските Teмпи е подходяща за развитието и  оцеляването на различни влечуги и дребни бозайници. Записани са 87 вида различни птици. Този маршрут ще ви остане незабравим!

Планината Стратонико е маркирана от Алпийския природолюбителски клуб на селище Ставрос и местонахожденията Агнанди, Сугляни, Полития тис Оксиас са само няколко, на които ще се насладите по време на обиколката си в пълната със зеленина и живот планина над селището Ано Ставрос!

  Планина, езера или долината на Темпите?  Изборът е ваш.